Huahin Smart Community คืออะไร

Huahin Smart Community เป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางโลกออนไลน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างรายได้และอาชีพใหม่ ๆ ด้วยทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลที่รองรับในอนาคต ประกอบไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล การจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และกระทู้ข่าวสารสังคมออนไลน์ของชาวหัวหินอันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

Our Instructors

VDO-06_0-scaled.jpeg
ทักษพร มวลทอง
ผู้สอน

คอร์ส ก้าวแรกสู่การเป็น “TikTok Influencer” แบบเข้าใจง่าย ใครๆ ก็เป็นได้

VDO-08-scaled.jpeg
เพิ่มศักดิ์ พูลส่วน
ผู้สอน

คอร์ส เริ่มต้นทําธุรกิจยังไงในเมืองท่องเที่ยว

VDO-06-scaled.jpeg
กฤษฏิ์ เกษางาม
ผู้สอน

คอร์ส การสร้างแบรนด์ และ เครือข่าย Creative

107994.jpg
ทศ ลิ้มสดใส
ผู้สอน

คอร์ส เทคนิคการเริ่มต้นเป็น Digital Journalist

DSC09967-1-scaled.jpg
กิตติพิชญ์ พันธุมาศ
ผู้สอน

คอร์ส การสร้างรายได้จากอาชีพ E-Sports Professional Gamer

DSC09968-scaled.jpg
สิริโรจน์ นิธิตรีรัตน์
ผู้สอน

คอร์ส เริ่มต้นจะเป็นเทรดเดอร์ต้องรู้อะไรบ้าง

DSC09946-scaled.jpg
เจตนิพัทธ์ พัฒนพีระ
ผู้สอน

คอร์ส การสร้างรายได้จากการทํา AFFILIATE

teacher-pgot.jpeg
ธนพนธ์ สิงหพันธ์ุ
ผู้สอน

คอร์ส วิธีขายของใน twitter หารายได้เสริมง่ายๆ

หัวหน้าโครงการ Huahin Smart Community ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ Huahin Smart Community เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโดยธนพนธ์ สิงหพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลหัวหินเพื่อสังคม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์ม Huahin Smart Community มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่หัวหิน ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับด้านดิจิทัล และ เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ๆ ในการรองรับการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

Phone: 081-192-3737
10/6 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76110