สายอาชีพ Data Scientist

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้  4

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ 4

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ ? คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ คนรุ่นใหม่ที่จะมาแนะนำสายอาชีพ Data Scientist ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกัน

READ MORE
Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ 3

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ 3

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ ? คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ คนรุ่นใหม่ที่จะมาแนะนำสายอาชีพ Data Scientist ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกัน

READ MORE
Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ 2

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ 2

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ ? คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ คนรุ่นใหม่ที่จะมาแนะนำสายอาชีพ Data Scientist ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกัน

READ MORE
Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้

Data Scientist สายงานมาแรง อาชีพนี้ทำงานอยู่บ้านก็ได้ ? คุณพลากร บูรณสัมปทานนท์ คนรุ่นใหม่ที่จะมาแนะนำสายอาชีพ Data Scientist ให้น้อง ๆ ได้รู้จักกัน

READ MORE
Phone: 081-192-3737
10/6 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76110