ททท. เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงหลัง COVID-19 คลี่คลาย

ททท. เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงหลัง COVID-19 คลี่คลาย

แชร์โพสนี้ไปยัง Facebook ของคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” เพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยฟื้นฟู ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กลุ่มลูกจ้างพนักงานผู้ประกอบการไทยและธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกว่า 7.7 ล้านคน กลับมาแข็งแรงหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายอีกครั้ง ด้วยความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม และนักลงทุน ที่เป็น 3 ภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แนะผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยกว่า 7.7 ล้านคน สร้างภูมิต้านทาน พร้อมปรับตัวเข้าสู่ชีวิตปกติใหม่

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี หรือ Technology Disruption ส่งผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยิ่งต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่คาดเดาได้และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึง 3 ระลอก ซึ่งเป็นสิ่งเร่งรัดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ และต้องมองหายุทธวิธีแนวทางการดำเนินนโยบายใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีกว่า 7.7 ล้านคนของไทยให้มีภูมิต้านทานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐผู้ขับเคลื่อนโยบายจึงต้องสร้างเครื่องมือหรือระบบนิเวศที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้เข้าสู่ชีวิตปกติใหม่ วิถีการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อลด ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้และมีความอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) นี้ ถือเป็นอีกโครงการที่ช่วยเตรียมความพร้อม เสริมสร้าง ฟื้นฟูผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้พัฒนาศักยภาพของธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ทันที ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความแข็งแรงให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการและเชิญชวนนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างระบบนิเวศของการท่องเที่ยวในยุคNew Normal โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในกลุ่มโรงแรมและที่พัก บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร สปาและร้านนวด บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว บันเทิงและนันทนากาและร้านขายของที่ระลึก 2.ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีผลงานพร้อมใช้เพื่อนำเสนอผู้ประกอบการและนักลงทุนและ3.ภาคลงทุนได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงินการลงทุนต่างๆ นักลงทุนอิสระ นักลงทุนสถาบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำไปใช้ลงทุนหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีตามเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ที่วางไว้ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับมือกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศในช่วงปลายปีพ.ศ.2564 นี้

แหล่งข้อมูล Green Network

admin
Author: admin

Phone: 081-192-3737
10/6 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76110